De statuten van TC Vliegend Wiel zijn opgesteld door Jozef Hendrikus Maria van Hall, notaris ter standplaats Eijsden, op 7 december 1979.

Statuten TC Vliegend Wiel (PDF)

 

De reglementen van TC Vliegend Wiel zijn (een nadere detaillering van en) een aanvulling op de statuten. In deze reglement staan afspraken, regels en richtlijnen waaraan club- en bestuursleden zich dienen te houden. De reglementen kunnen alleen worden gewijzigd bij goedkeuring van de Algemene ledenvergadering.

Huishoudelijk reglement (PDF)

Reglement lidmaatschappen (PDF)

15 Clubritten reglement (PDF)

 

TC Vliegend Wiel beschrijft in de onderstaande privacyverklaring hoe wij omgaan uw persoonsgegevens.

AVG Privacyverkaring (PDF)

AVG Toestemmingsformulier (PDF)